O našej farme

Firma Agrozami vznikla 01.03.2005 ako nástupnícka organizácia po zaniknutom poľnohospodárskom družstve podielnikov Tvarožná. Firma hospodári v k.ú. Tvarožná, v okrese Kežmarok, na juhozápadnom úpätí Levočských vrchov východného Slovenska.

Agrozami s.r.o. hospodári na výmere 580 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho orná pôda 306 ha a trvalo – trávne porasty 274 ha pôd.

Hlavnými plodinami, ktorých pestovaniu sa naša firma venuje, sú pšenica, jačmeň, kukurica na siláž, zemiaky, repka olejná, lupina a ďatelino – trávne miešanky na ornej pôde.

Agrozami

V rámci živočíšnej výroby momentálne chováme stádo 130 dojníc slovenského strakatého plemena a k tomu adekvátne množstvo jalovíc
a jalovičiek.

Naša firma býčky odpredáva drobným chovateľom vo veku troch týždňoch. Okrem chovu HD ma spoločnosť aj výkrm ošípaných.

 

 

Na zhodnotenie vlastnej produkcie živočíšnej výroby prevádzkujeme vlastný bitúnok a pojazdný mliekomat ,,Mliečny Expres“.

Kategórie Našich produktov

Najnovšie

Prečo naše domáce výrobky

Vyrábame Pre Vás rovnako dobre, ako by sme to robili pre seba

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Naše výrobky sú stále kontrolované

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

DoVoz v Chladiarenskom aute Zdarma

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Z nášho blogu