K našim nosným plemenám živočíšnej výroby patrí slovenské strakaté plemeno, ktorého momentálne chováme stádo 130 kusov a k tomu adekvátne množstvo jalovíc, jalovičiek a býkov.

Býčky odpredávame drobným chovateľom vo veku troch týždňov.

Vďaka odbornej starostlivosti, kvalitnej výžive, zefektívneniu výrobných procesov a modernizácii výroby sa nám podarilo nielen skvalitniť celý proces výroby mlieka a zvýšiť jeho produkciu, ale aj kvalitatívne splniť tie najprísnejšie stanovené normy.

Naša ročná produkcia mlieka predstavuje príbližne 550 000 litrov za rok.

Všetky zvieratá sú odchované vo vlastných priestoroch, na našom obilí pod neustálym dohľadom odborníkov a kontrolou štátneho veterinárneho lekára.

Pre zákazníkov ponúkame:

  • odstavčatá ošípaných 
  • ošípané pripravené na zabíjačku (dochov)
  • predaj býkov
  • predaj teliatok

“Keď sa o niečo staráme ako o svoje vlastné, venujeme tomu viac pozornosti, času, prostriedkov aj úsilia, ale na druhej strane získavame viac zdravia a radosti, kvality, pokoja a harmónie.

A presne o tom  je naša farma…”

Z nášho chovu